Renginiai, Pramogos, Naktiniai klubai einam.lt

Ilgalaikio turto apskaita pagal VSAFAS

Data
2012-11-29 Ketvirtadienis
Vieta
Kaina
260-290 Lt
Seminarą veda:
Lektorė Natalja Kobzevienė
Aprašymas:
- KONSULTACINIS SEMINARAS -
Seminaro tikslas – suteikti dalyviams informacijos ir praktinių žinių apie ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, finansinio turto ir biologinio turto apskaitą, informacijos apie turtą pateikimą finansinėje atskaitomybėje ir susijusių su turtu duomenų įkėlimą į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS).
Remdamiesi įgytomis žiniomis dalyviai galės patikrinti atliktų buhalterinių įrašų teisingumą, analizuoti informaciją apie ilgalaikį turtą finansinės atskaitomybės formose, atlikti praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidingų duomenų koregavimus.

APIE LEKTORĘ.
Seminarą veda lektorė Natalja Kobzevienė. Ji yra ekonomikos ir viešojo administravimo mokslų magistrė. Konsultuoja ir veda seminarus verslo, apskaitos ir mokesčių klausimais nuo 1998 metų. Veda mokymus ir seminarus apskaitos pagal VSAFAS klausimais įvairiuose mokymo centruose nuo 2008 metų. Lektorė turi didelę praktinio darbo patirtį įstaigų apskaitos srityse, todėl seminaruose daugiausia dėmesio skiria teorinių žinių pritaikymui praktikoje. Temos:
1. Duomenų apie ilgalaikį turtą pateikimas:
• Biudžeto vykdymo ataskaitose;
• Finansinės atskaitomybės ataskaitose:
o „Kitos pajamos“ ataskaitoje;
o „FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ“ ataskaitoje;
o „Veiklos rezultatų“ ataskaitoje;
o „ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ“ ataskaitoje;
o „NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ“ ataskaitoje;
o „ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ“ ataskaitoje.
• Statistinėse ataskaitose VT-01.

2. Lėšų kaupimas ilgalaikio turto įsigijimui ir neatlygintinai gautas turtas. Vėlesnės su turtu susijusios išlaidos ir jų apskaita. Turto gamyba. Turto statyba.

3. Finansinė nuoma ir veiklos nuoma. Turto perdavimas. Turto mainai. Turto perkainojimas. Turto pergrupavimas. Turto inventorizacija. Turto nuvertėjimas ir nuvertėjimo atkūrimas.

4. Turto nurašymas. Turto praradimas. Biologinio turto prieauglis ir netekimas. Finansinio turto įsigijimas ir paskesnis įvertinimas. Turto investavimas į kitą subjektą. Turto tikroji vertė ir tikrosios vertės metodas. Turto pardavimas.

Išvardintos temos bus pristatomos akcentuojant ne teoriją, o praktinius pavyzdžius. Papildoma informacija:
Kiekvienas seminaro dalyvis gauna seminaro medžiagą ir seminaro dalyvio pažymėjimą.

Seminaro trukmė: 9.00–16.30 val. Registracija 8.00–9.00 val.
Pertraukos: 10.30–10.45 val., 14.45–15.00 val. (kava, arbata, saldumynai), 12.15–13.15 val. (pietūs). Sertifikacija:
UAB „Mokesčių srautas“ nuo 2005 07 29 pagal Vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. 1V-226 „Dėl Vidaus reikalų ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 598 „Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo“ papildymo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 91-3407) įtraukta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

UAB „Mokesčių srautas“ yra įrašytas į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus. Trukmė:
8 ak. val. Kaina:
260 Lt (be PVM)
290 Lt (be PVM) (su pietumis)
 
 
 
Palaukite ...